واختانگ آنانیان نویسنده این داستان در 1905 در بخش بدیع و خوش‌منظره ارمنستان به دنیا آمد. در دهکده‌ای کوچک در میان کوه‌ها و جنگل‌ها به رشد رسید. در کودکی با عشق به طبیعت آشنا گشت. حریصانه به آوازهای خنیاگران و نوازندگان با بنیاد داستانهای بی‌باکانه شکارچیان دل بست.
آنانیان در زندگی کوهستانی و حیواناتی که در کودکی مصاحبانش بودند می‌نویسد و از تجربه‌های خود در شکار در بزرگی و داستانهایی که از دهان پیرمردان شنیده است، سخن به میان می‌آورد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم