امیلی دیکنسون (1886 – 1830) Emily Dikenson
امیلی دیکنسون در ایالت ماساچوست به دنیا آمد پس از هفت سال تحصیل در آکادمی ‌ام هرست، قبل از بازگشت به خانواده، جذب گروه زنان مقدس شد. او هرگز ازدواج نکرد و زندگی در انزوا، مطالعه، تفکر و سرودن را برگزید. او از نوعی بیماری صرع و فوبیا رنج می‌برد. اشعار او اغلب جنبه عرفانی دارند. تعدادی از شعرهایش درباره شرارت، ناپاکی و مرگ است، دو نکته‌ای که در اغلب نامه‌هایش به دوستان به آنها می‌پرداخت. 1800 شعر او در زمان حیاتش به چاپ رسیدند و تعداد زیادی از شعرهایش که در واقع از بهترین آثارش بود پس از مرگش، توسط خواهر کوچکش در میان دیگردست‌نوشته‌هایش کشف و توسط ناشران بزرگ، ویرایش و منتشر شدند.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم