تعبیر خواب بنزین

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم