تعبیر خواب بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم