تعبیر خواب بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانه ی ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم