تعبیر خواب برزنت

۱ـ دیدن پارچه برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

۲ـ اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم