تعبیر خواب آلومینیوم

۱- دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید.

۲- اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانه آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیش بینی بر او چنگ خواهد انداخت.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم