تعبیر خواب آب معدنی

اگر در خواب آب معدنی بنوشید ،

نشانه آن است که بخت یار شما خواهد شد . و فرصتهایی خوب و مساعد در زندگی به دست خواهید آورد .

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم