مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    مرضیه جهانبانی

    در کشورهایی که قانون کپی رایت رو پذیرفته اند ننوشتن اسم نویسنده سرقت ادبی به حساب می آد!

    Reply

Leave a Reply to مرضیه جهانبانی Cancel Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سایت زیباشهر در پی یک سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای جامعه ایران است. از اینکه با حفظ کپی رایت، هم ترانهٔ ما در این شهر اینترنتی هستید، ممنونیم